ŞALPAZARI’NIN EN ÖNEMLİ SORUNU NEDİR ?

ŞALPAZARI’NIN EN ÖNEMLİ SORUNU NEDİR ?

Siyasetçilerin bilgi ve uzmanlık ihtiyacını karşılamak için atadığı danışmanlar,
bürokratları siyasetçilerin başarısı üzerinde etkisi çok büyüktür.
Devlet, bürokrasiyi alınan politika kararlarının amaçlarına göre uygulanması ile vazifeli
kılmıştır. Bununla birlikte karmaşık sorunlar için geliştirilecek politika seçenekleri için gerekli
uzmanlık bilgisi için bürokrasiden faydalanılmaktadır. Doğal bir sonuç olarak bürokrasi kamu
politikasının uygulama aşamasında doğrudan, karar verme aşamasında ise dolaylı bir aktör
konumundadır.
Bununla birlikte birçok kamu politikasına siyasiler karar vermektedir. Tüm bunlara
rağmen bürokrasinin sahip olduğu uzmanlık bilgisi ve buna bağlı gerçekleştirme yeteneği ile
düşünüldüğünde kamu politikasında doğrudan ve dolaylı etkisi yadsınamaz.
Şalpazarı gibi fazla gelişememiş ilçelerimizin en büyük sorunu kendi içerisinde
yetişmiş başarılı Şalpazarı’nın kendi evladı bürokratlarına gerekli desteği verememesi ve
Vilayette Milli Eğitim Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, Tarım
ve Büyükşehir Belediyesi gibi kurumları ile Ankara’da Bakanlıklarda gerekli üst düzey
bürokratik yapılanmayı sağlayamamasıdır.
Şalpazarı’lı önemli siyasetçiler ile yetişmiş başarılı kendi bürokratlarımıza gerekli
desteği sağladığımızda iki unsuru bir araya getirdiğimizde ilçeye önemli yatırımların akması,
büyük projelerin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.
İlçemizde genel itibari ile siyasi ayrımlar belirgin bir şekilde görüldüğü
düşünüldüğünde bu keskin siyası ayrım birlik ve beraberliğimize zarar verdiği gibi siyası ve
bürokratik ayrılıklarla beraber bir sürü mağduriyeti beraberinde getirmektedir. İlçemizde etkin
siyasi aktörler siyasi ayrım gözetmeden ülkemizin değişik bölgelerinde başarılı Şalpazarı’nın
öz evladı başarılı, ehil bürokratları Büyükşehir Belediyesine üst düzey yönetici, İl Milli Eğitim
Müdürlüğünde idareci, İl Sağlık Müdürlüğünde yönetim kademesinde ve büyük
hastanelerimizde yönetici, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünde yönetici ve en önemlisi
Bakanlıklarda üst düzeyde görev alabilmeleri için gerekli çabayı sarf ettiklerinde başarılı
bürokratlarımızın da etkin siyasilerimizle gerekli koordinasyonu sağladıklarında güzel
Şalpazarı’mızın çehresi değişecektir. Tek eksiğimiz başarılı etkili kendi evlatlarımıza sahip
çıkabilmemiz çok önemlidir.
Büyük Şehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü (Hastanelerde
dahil), Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü, Ankara’da bakanlıklarda üst
düzey kaç bürokratımız var? bunları düşündüğümüzde yok denecek düzeydedir. Öz evladımız
başarılı siyasetçilerimizle beraber iş birliği içerisinde bürokratlarımız olmadığında ilde
etkinliğimiz yeterli düzeyde olamayacağından devlet imkanlarından yararlanabilmesi mümkün
müdür?
En önemli yapacağımız hamle devlet kademelerinde başarılı bürokratik
yapılanmamızın bir an önce sağlanması gerektiği düşünülmektedir.
Özkan AYDEMİR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

74978e3b3f6e01292b82b4c8b5fff9db